O lokalitetu

Nikšićko polje je kraško polje koje ima karakteristične oblike reljefa Dinarske kraške oblasti. To su uske i vrlo dugačke, slijepe doline, koje su se duboko …

Rijeka Zeta

U dolini rijeke Zete registrovano je čak 774 vrste biljaka, što je nešto više od 20 odsto biljnih vrsta Crne Gore. Odluku kojom Rijeka Zeta postaje …

Zabran Kralja Nikole

Zabran kralja Nikole, iznad Gornjeg Morakova, je šumovito područje između planine Prekornice na jugu i Maganika na sjeveru, te istočno od sela Morakova u Župi …

Akumulacija Krupac

N ikšićke akumulacije Slano i Krupac su formirane za potrebe hidroelektrane “Perućica” pregrađivanjem Nikšićkog polja na kraškim izvorištima. Odlikuju čistom vodom, naročito Krupac, koja imaju …

Slivski ponor

Slivski ponor kod Nikšića posjećivali su brojni speleolozi, naročito ljeti, kada presuše neke od rijeka, ali pisanih podataka o njihovim istraživanjima nema. Prije dve godine …

Najnovije vijesti
Istaknute priče

Slivski ponor

Slivski ponor kod Nikšića posjećivali su brojni speleolozi, naročito ljeti, kada presuše neke od rijeka, ali pisanih podataka o njihovim istraživanjima nema. Prije dve godine …

Endemnik

Istraživanje biljaka vodenih i vlažnih staništa Nikšićkog polja

Pogledajte video sekciju
Priča nedjelje
Idi na vrh
Close