Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju

Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju je organizacija osnovana u Podgorici. Ova organizacija trenutno realizuje projekat “Procjena i integracija usluga ekosistema Nikšićkog polja” podržan od strane Critical Ecosystem Partnership Fund.

Kroz projekat: “Procjena i integracija usluga ekosistema Nikšićkog polja” će izvršiti evaluacija i procjena usluga ekosistema u Nikšićkom polju, korišćenjem: biofizičkih, društvenih i ekonomskih metoda, u cilju pružanja informacija za lokalne politike korišćenja zemljišta i uspostavljanja zaštićenog područja, kao i podizanja lokalne svijesti o dobrobitima prirode za ljude. Očekuje se da će se inicirati uključivanje usluga ekosistema, a time i očuvanja biodiverziteta, u proces donošenja odluka, kako bi se unaprijedio proces uspostavljanja novog zaštićenog područja u opštini Nikšić i obezbijediti inputi za planiranje upravljanja njime.

Ciljevi projekta su:

1. Procjena i valuacija usluga ekosistema u Nikšićkom polju kao input za informisano donošenje odluka na lokalnom nivou (za razvojno planiranje, uspostavljanje i upravljanje zaštićenim područjima…),

2. Edukacija lokalnih aktera o konceptu usluga ekosistema i njihove integracije u planiranje,

3. Podizanje svijesti o benefitima koje čovjek ima od prirode. – informacija za donosioce odluka

Tri očekivana rezultata projekta:

1. Dokument: Usluge ekosistema Nikšićkog polja

2. Trening: usluge ekosistema i njihova integracija u planiranje

– Za lokalne aktere (opština, NVO, MZ, udruženja…)

– Brošura i video spot (za širu javnost, prvenstveno za diseminaciju kroz društvene mreže).

3. Promotivni materijal za podizanje svijesti javnosti

Trajanje projekta je 9 mjeseci, od juna 2021. do maja 2022. godine.

Idi na vrh
Close