Društvo mladih ekologa

Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) je nevladina, neprofitna ekološka organizacija osnovana 18. januara 1993. god.  kao jedna od najstarijih NVO ne samo u Crnoj Gori već i u regionu.

Organizacijom rukovodi Upravni Odbor koji čine 5 članova. Organizaciju predstavlja Izvršni direktor. Do sada je u organizaciji bilo 6 izvršnih direktora, a trenutno tu funkciju vrši Miodrag Karadžić. Organizacija ima 667 registrovanih članova, i 25 registrovanih aktivnih volontera.

Na osnovu zvaničnih dokumenata (Statut i Akt o osnivanju) cilj organizacije je zaštita i unapređenje životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

Misija organizacije se zasniva na zaštiti i unapređenju životne sredine i prirodnih resursa u pravcu dostizanja ciljeva održivog razvoja kroz uključivanje i saradnju svih činilaca društva.

DMEN je do sada realizovao preko 100 projekata i 1500 akcija.

Na osnovu sistematizacije radnih mjesta u okviru organizacije, projektima i akcijama rukovodi tim sa pozicije Izvršnog direktora, Program koordinatora i Projekt Menadžera/ Asistenata.

Društvo mladih ekologa Nikšić je:

  • Jedan od tri nacionalna koordinatora u okviru ECRAN (Environment and Climate Regional Accession Network), (http://www.ecranetwork.org./) koji je pod menadžmentom Evropske Komisije, potpomaže zainteresovane strane u razmjeni informacija i iskustava vezano za pripreme pred ulazak u EU.
  • Dobitnik priznanja „Organizator volonterskog rada“ koje dodjeljuje Asocijacija za demokratski prosperitet  „Zid“ u saradnji sa Organizacijom za bezbjednost i sardanju u Evropi (OSCE), Misija u Crnoj Gori u cilju afirmisanja volonterskog rada i promovisanja pojedinca, organizacija, institucija i privrednih lica koja na različite načine utiču na razvoj volonterizma doprinoseći time razvoju cjelokupnog društva i pojedinca u njemu.
  • U periodu od 2008-2012 godine bilo je član Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Crne Gore-najveće savjetodavno tijelo Vladi Crne Gore za pitanja održivog razvoja.
  • Jedan od osnivača Balkanske ekološke mreže 2001 godine (Drama/Grčka) i nacionalni koordinator.

https://dmen.me/

Idi na vrh
Close