Močvarna gencijana

Gentiana pneumonanthe L. – MOČVARNA GENCIANA je višegodišnja biljka kratkog debelog rizoma. Stabljika trouglasta, glatka i gusto prekrivena listovima. Listovi su naspramni i linearni. Cvjetovi su upadljivo lijepe ljubišastoplave boje i smješteni su pojedinačno ili po 2-10 skupljeni u pazuhu gornjih listova ili na vrhu stabljike. Cvjeta od jula do oktobra. Močvarna gencijana raste na tresavama, pješčanim i glinovitim zemljištima u nizijama i planinskim vrhovima. Do sada je na prostoru Crne Gore zabilježena samo na tri lokaliteta od kojih je jedan Morakovske bare (Zabran kralja Nikole) u Župi Nikšićkoj, smatra se rijetkom biljkom, ali još uvijek nije našla mjesto na listi zaštićenih biljnih vrsta, kao i IUCN crvenoj listi, iako je mali areal rasprostranjenja preporučuje.

Izvor: Bubanja N., Stanišić–Vujačić M., Zeković B. (2021): Biodiverzitet sliva Nikšićkog polja – Priručnik za prepoznavanje rijetkih biljaka i ptica, NVO Župa u Srcu, Nikšić, 35pp.

Idi na vrh
Close