Javni poziv za male grantove u Mediteranskom bazenu

Poziv za pisma zainteresovanosti za male donacije u Sredozemnom bazenu

Rijeka Gračanica, foto: Župa u srcu

CEPF i Inicijativa donatora za mediteranske slatkovodne ekosisteme (DIMFE) pozivaju na prijedloge u obliku pisama zainteresovanosti (LOI) organizacija civilnog društva u mediteranskoj zoni bioraznolikosti.

Inicijativa donatora za mediteranske slatkovodne ekosisteme (DIMFE) je partnerstvo više donatora. Kreirali su je 2021. godine Fondacija princa Alberta II od Monaka, Fondacija MAVA i Aage V. Jensen Dobrotvorna fondacija. DIMFE ima za cilj da zaštiti, očuva i obnovi slatkovodne ekosisteme Mediteranskog bazena kroz podršku projekata sa snažnim i direktnim uticajem na terenu.

Vrtac, foto Župa u srcu

Područje biodiverziteta Mediteranskog bazena je među najznačajnije u svijetu tako da je CEPF-ov fokus na ulaganja na Mediteranu do sada bio formulisan kroz participativni proces koji je uključio civilno društvo, donatore i vladu zainteresovane strane u celom regionu.

Rijeka Zeta, foto: Župa u srcu

Na otvorenom pozivu mogu učestvovati nevladine organizacije, društvene grupe, univerziteti, naučne institucije i privatni sektor, odnosno preduzeća (koja se bave ekološkom tranzicijom i sa manje od 20 zaposlenih). Pojedinci moraju raditi sa organizacijama civilnog društva na razvoju aplikacija, i ne mogu se direktno prijavljivati na poziv.

Pisma interesovanja koja će biti prihvaćena moraju biti u okviru Strateškog pravca 2: „Podržati održivo upravljanje slivovima kroz integrisani pristupi za očuvanje ugroženih slatkovodnih biodiverziteta”.

Prihvatljive zemlje poziva su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kabo Verde, Egipat, Jordan, Liban, Libija, Crna Gora, Maroko, Sjeverna Makedonija, Palestina i Tunis

Poziv je otvoren do 28 marta 2023. a maksimalni iznos po projektu može biti do 50.000,00 eura

Više o pozivu na LINK-u

Idi na vrh
Close