Nova vrsta otkrivena u Zeti

U rijeci Zeti u Crnoj Gori nedavno je otkrivena i opisana nova vrsta. Kao nova za nauku dobila je naučno ime Atractides milosevici. Ovo je jedna od najinteresantnijih endemičnih vrsta koja naseljava rijeku Zetu.

U rijeci Zeti u Crnoj Gori nedavno je otkrivena i opisana nova vrsta. Kao nova za nauku dobila je naučno ime Atractides milosevici. Ovo je jedna od najinteresantnijih endemičnih vrsta koja naseljava rijeku Zetu. Vrstu je otkrio tim naučnika:

  • Vladimir Pešić  sa Odsijeka za biologiju, Univerzitet Crne Gore, Cetinjski put b.b., 81000 Podgorica, Crna Gora
  • Harry Smit  sa Naturalis Biodiversity Center, P.O. Box 9517, 2300 RA Leiden, the Netherlands
  • Andrzej Zawal sa Instituta za nauku o moru i životnoj sredini, Centar za molekularnu biologiju i biotehnologiju, Univerzitet u Ščećinu, Wąska 13, 71–415 Szczecin, Poljska

Nova vrsta Atractides milosevici opisana iz rijeke Zete u Crnoj Gori.

Nova vrsta je dobila ime u čast Dr Đurađa Miloševića, profesora Prirodno-matematičkog Fakulteta, Univerziteta u Nišu, u čast njegovog doprinosa razvoju hidrobiologije i ekotoksikologije, a posebno proučavanja uticaja mikroplastike na vodene ekosisteme u Srbiji i Crnoj Gori.

Nova vrsta je opisana korišćenjem sekvenci barkoding regiona mitohondrijalnog gena za citohrom oksidazu 1 (COI) koja je potvrdila validnost nove vrste za nauku, i iznenađujuće, kao najbližeg srodnika prepoznala još uvijek neopisanu vrsta koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Nova vrsta iz rijeke Zete naseljava male riparijske izvore koji se nalaze uz rječno korito.

Rad dr Pešića o novoj vrsti objavljen je u jednom od vodećih međunarodnih časopisa Systematic & Applied Acarology.

Rad je dostupan na linku:

https://www.biotaxa.org/saa/article/view/81063

Idi na vrh
Close