O NAMA

Ovaj sajt je nastao sa ciljem da okuplja pozitivne priče iz Nikšićkog polja onih NVO koje su aktivne u području i koje su uz pomoć CEPF-a realizovali projekte na poboljšanju stanja i povećanju šansi za zaštitu područja.

Organizacija Župa u srcu je u projektu „Biljna raznolikost u močvarnim i vodenim staništima nikšićkog sliva (Budoška bara – akumulacija Vrtac, rijeka Zeta, rijeka Gračanica), Crna Gora. – ENDEMNIK“ realizovala ovaj sajt kako bi promovisala vrijednosti Nikšićkog polja. Sajt će uz druge planirane aktivnosti nadamo se biti korak ka uspostavljanju zaštite biodiverziteta nekih od oblasti vodenih i vlažnih staništa u Opštini Nikšić. Projekat finansira „Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF).

Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (CEPF ) zajednička je inicijativa Francuske agencije za razvoj, Conservation International, Evropske unije, Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, Vlade Japana i Svjetske banke. Temeljni cilj je osigurati angažovanje civilnog društva u očuvanju biološke raznolikosti. Program malih grantova na Balkanu dodatno je podržan od strane MAVA fondacije.“

Cilj projekta ,,ENDEMNIK“ je bio stvaranje baze podataka biljaka vodenih i vlažnih staništa Nikšićkog polja, procjena njihove ugroženosti, kao i povećanje znanja o endemskim biljnim vrstama u slivu okoline Nikšića.

Projekat je trajao 20 mjeseci i bio je usmjeren na inventarizaciju flore vodenih i vlažnih područja Nikšića, mapiranje i određivanje potencijalnih NATURA 2000 staništa uz potrebu očuvanja biodiverziteta gdje budu evidentirane zaštićene biljne vrste. Projektom je upoznata javnost sa vrijednostima Nikšićkog polja, postojećim biljnim vrstama koje se nalaze na ovom području, a koje su na crvenoj listi IUCN-a kritično ugroženih biljnih vrsta.

Dobijeni podaci sa istraživanja flore i vegetacije vodenih i vlažnih staništa u Nikšiću, kao i kritično ugroženih vrsta pružiće bolju osnovu za njihovo očuvanje, praćenje promjena vegetacije i izradu planova upravljanja za održivo očuvanje.

Gubitkom specifičnih i osjetljivih tipova staništa, koji postoje u Opštini Nikšić, došlo bi do potpunog uništenja populacija značajnih biljnih vrsta koje se mogu naći na pojedinim lokalitetima. Ovi lokaliteti (Zabran Kralja Nikole, Budoške bare, sliv rijeke Zete) još uvijek nijesu zaštićeni kao prirodni objekti iako imaju veliki značaj sa botaničkog, ornitološkog, ihtiološkog i herpetološkog aspekta. Dosadašnji podaci o biljnom svijetu ovih lokaliteta nijesu rezultat sistematskog istraživanja, tako da će ovo detaljno mapiranje vegetacije i tipova habitata biti dobra osnova i svim budućim istraživačima.

Idi na vrh
Close