Peterova preskočica

Succisella petteri – PETEROVA PRESKOČICA je višegodišnja biljka uspravne stabljike, visine 20-40 cm, sa poleglim ili kosim rizomom. Donji listovi su linearno lancetasti, sužavaju se u peteljku i dugi su do 10 cm, dok su prizemni listiovi obrnuto jajasti i mnogo manji.

Succisella petteri – PETEROVA PRESKOČICA

Na vrhu stabljike je poluloptasta i loptasta cvast bijele do blagoljubičaste boje. Cvjeta u avgustu i septembru. Ovaj balkanski endem zajedno sa livadskim procjepkom (Scilla litardierei) i dalmatinskim zvončićem (Edraianthus dalmaticus) gradi vegetaciju periodično plavljenih kraških polja. U slivu Nikšićkog polja Peterova preskočica zabilježena je na prostoru Budoških bara (akumulacija Vrtac).

Succisella petteri – PETEROVA PRESKOČICA, foto; Župa u srcu

Stepen zaštite: Nacionalno zaštićena vrsta

Izvor: Bubanja N., Stanišić–Vujačić M., Zeković B. (2021): Biodiverzitet sliva Nikšićkog polja – Priručnik za prepoznavanje rijetkih biljaka i ptica, NVO Župa u Srcu, Nikšić, 35pp.

Idi na vrh
Close