Raznovrsnost faune tla Gornjeg toka rijeke Zete

U gornjem toku rijeke Zete dosadašnja istraživanja su pokazala da faunu dna čine u prvom redu larve raznih grupa insekata: Chironomidae, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Megaloptera i dr., Diptera zatim predstavnici Mollusca i Amphipoda. Njihova brojnost ukazuje na povoljnost u ishrani plemenitih u prvom redu salmonidnih vrsta riba. Pored potočne pastrmke (Salmo trutta m. fario) registrovano je prisustvo kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i Phoxinus phoxinus (gaovica).

Istraživanja su pokazala da je u gornjem toku rijeke Zete bijeli klen (Leuciscus cephalus) takođe dominantna vrsta. U period visokog vodostaja rijeke Zete voda prelazi preko brane i na taj način dolazi do migracije ihtiofaune u vode Gornjepoljskog vira. Nakon opadanja nivoa vode određene vrste su se zadržale i mi smo ih zabilježili tokom naših istraživanja. Neposredno ispod brane pri niskom vodostaju zabilježena je vrsta slatkovodnog decapodnog raka Astacus astacus. Pretpostavljamo da je i on tu našao svoje stanište upravo zbog visokog vodostaja vode u rijeci Zeti kao ribe.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Crne Gore & Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore (2014): Studija zaštite Gornjepoljskog vira kao spomenika prirode.

Idi na vrh
Close