LIVADSKI PROCJEPAK

Scilla litardierei Breistr. – LIVADSKI PROCJEPAKišegodišnja biljka sa okruglastom lukovicom iz koje se razvija tri do šest linearnih listova. Stabljika doseže visinu do 30 cm. Na vrhu stabljike je piramidalna grozdasta cvast boje lavande sastavljena od 20-40 cvjetova. Cvjeta u maju i junu. Ovaj balkanski endem naseljava plavne livade kraških polja, a može se naći i na livadama do 1000 m. n. v. Zbog dekorativnog izgleda i cvjetova ljubičastoplave boje ima primjenu u hortikulturi, pa se često može naći u baštama. U slivu Nikšićkog polja guste populacije livadskog procjepka zabilježene su na prostoru Budoških bara (akumulacija Vrtac) i Brezovika, dok je na prostoru Morakovskih bara (Zabran kralja Nikole) u Župi Nikšićkoj konstatovana malobrojna populacija od svega nekoliko jedinki.

Globalna kategorija ugroženosti: IUCN – Near Threatened (NT)

Stepen zaštite: Nacionalno zaštićena vrsta

Habitat Direktiva – Annex II i IV

Izvor: Bubanja N., Stanišić–Vujačić M., Zeković B. (2021): Biodiverzitet sliva Nikšićkog polja – Priručnik za prepoznavanje rijetkih biljaka i ptica, NVO Župa u Srcu, Nikšić, 35pp.

Idi na vrh
Close