Pirgava grmuša

Sylvia nisoria Bechstein, 1795 – PIRGAVA GRMUŠA je migratorna vrste koja se gnijezdi širom umjerene zone regiona centralne i istočne Evrope i zapadne i centralne Azije. Zimu provodi u istočnim djelovima podsaharske Afrike. Naseljava staništa sa gustim žbunjem (glog, trnjina i dr) na livadama, zaraslim voćnjacima, šumskim čistinama, stepskim fragmentima i sl. Gnijezda gradi u niskom žbunju. Hrani se pretežno insektima, paucima i drugim manjim beskičmenjacima i bobicama biljaka u periodu jesenje seobe. U Crnoj Gori je u vrijeme migracija prisutna na Ulcinjskoj solani, dolini rijeke Zete i Nikšićkom polju koje je veoma važno za njeno gniježđenje.

Globalna kategorija ugroženosti: IUCN – Least concern (LC)

Izvor: Bubanja N., Stanišić–Vujačić M., Zeković B. (2021): Biodiverzitet sliva Nikšićkog polja – Priručnik za prepoznavanje rijetkih biljaka i ptica, NVO Župa u Srcu, Nikšić, 35pp.

Idi na vrh
Close