Pupavac

Upupa epops Linnaeus, 1758 – PUPAVAC je najpoznatiji po svojoj karakterističnoj ukrasnoj kruni koju nose oba pola. Smeđe-narandžasto je obojen sa crno-bijelim prugama po leđima i repu. Pupavac je dugačak 25-32 cm, sa rasponom krila od 44 do 48 cm. Smeđe-narandžaste je boje, dok su mu krila i rep crno-bijelo isprugani. Pupavac može da živi u područjima koja ispunjavaju dva glavna uslova: golo zemljište ili sa slabom vegetacijom i vertikalne površine sa šupljinama (kao što su drveće, stijene ili čak zidovi, kućice za ptice, plastovi sijena i napuštene jazbine) u kojima se gnijezdi.

Ishrana im se sastoji od insekata, ali hvataju i sitne gmizavce i žabe, kao i sjeme i plodove. Samostalno tragaju za hranom po tlu. Ponekad love u letu u potjeri za rojevima insekata kada ih njihova snažna krila čine brzim i okretnim.

Globalna kategorija ugroženosti: IUCN – Least concern (LC)

Izvor: Bubanja N., Stanišić–Vujačić M., Zeković B. (2021): Biodiverzitet sliva Nikšićkog polja – Priručnik za prepoznavanje rijetkih biljaka i ptica, NVO Župa u Srcu, Nikšić, 35pp.

Idi na vrh
Close