Vrijedni herbarijum predat školi u Župi

Herbarijum koji je tokom 18 mjeseci sakupljan na prostoru Nikšićkog polja tačnije Akumulacije Vrtac, Budoških bara, Brezovika, Glibavca, Zabrana Kralja Nikole i rijeke Gračanice predat je na korišćenje kabinetu biologije u JU OŠ ,,Dušan Bojović“ u Župi. Zbirka sadrži 288 biljaka od kojih su neke vrlo rijetke.

Foto: Župa u srcu

Herbarijum je župskoj školi donirala NVO ,,Župa u srcu“ kroz projekat ,,Endemnik“ koji je finansirao Fond za kritično ugrožene ekosisteme-CEPF

Zbirka će poslužiti u obrazovne svrhe za stvaranje novih generacija istraživača.

Idi na vrh
Close